Paslaugos

surinkimas

transportavimas

tvarkymas

pakavimo priemonių tiekimas

PAL (pavojingų atliekų lydraščių) pildymas

periodidinių ir metinių ataskaitų rengimas ir derinimas

aplinkosauginiai (ekologo) sprendimai

 

Naudojamų dokumentų formų ir taikomų teisinių reikalavimų pavyzdžiai:

PAL (pavojingų atliekų lydraštis)

apskaitos žurnalai

ženklinimo etikėtės

kelionės važtaraštis

taikomi teisiniai reikalavimai